Venäjän Aika 4/2017

Astanassa on tulevaisuuden energiaa

Astana on hämmentävä kaupunki. Sen nopea kehitys 1990-luvun Aqmolasta pääkaupunki Astanaksi eli valkoiseksi palatsiksi näkyy huikeassa arkkitehtuurissa.

Virve Obolgogiani 

Virve Obolgogiani ja Finpron kuva-arkisto

Taustalla kauppa- ja viihdekeskus Khan Shatyr.

Astanan kaupunkisuunnitelma perustuu presidentti Nursultan Nazarbajevin ideaan läntisen ja itäisen kulttuurin yhdistämisestä. Sen suunnitteluun ovat osallistuneet maailman huippuosaajat: japanilainen arkkitehti Kisho Kurokawa on suunnitellut yleiskaavan, brittiläinen Norman Fosteri kauppa- ja viihdekeskus Khan Shatyrin sekä Rauhan palatsin, italialainen Manfredi Nicoletti konserttisalin.

Suomalaiset Astana Expoon

Astana on kiehtova, ja niin on myös Kazakstan kauppakohteena. Venäjän kauppaa käyville se tuntuu muiden IVY-maiden ohella luontevalta jatkolta vientikaupassa. Maiden toimintatavoissa on paljon yhteistä.

Kazakstanissa suhtaudutaan Suomeen myönteisesti, pidetään jopa mallimaana erityisesti koulutuksessa. Paikalliset toivoivat vahvasti, että suomalaiset olisivat mukana 10.6.-10.9.2017 Astana Expo 2017 – maailmannäyttelyssä, jonka teemaksi oli valittu tulevaisuuden energia Future Energy.

Yhteistyö perustuu pitkäaikaiseen luottamukseen.

Ministeri Leena Toivakan ja suomalaisen businessdelegaation vierailun yhteydessä joulukuussa 2015 kazakstanilaiset esittivät jälleen toiveensa nähdä suomalaiset osallistujamaiden joukossa samalla kun delegaatiolle esiteltiin näyttelyn rakennustyömaata.

Osallistumisella oli imago-merkitys Suomelle, haluttiin osoittaa kiinnostusta yhteistyöhön Kazakstanin kanssa. Mutta korkeille kustannuksille piti löytää maksajia. Osallistujiksi houkuteltiin yrityksiä ja organisaatioita tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja 100000:n euron Key partner -roolista tutustumiseen, jonka hinta oli satasista muutamiin tuhansiin.

Puhdasta energiaa, korkeatasoista koulutusta

Suomen osastosta vastasi Finpron yhteyteen perustettu projektiorganisaatio pääkomissaariksi nimetyn Severi Keinälän johdolla. Paviljonkipäällikkönä toimi Annikka Alanko, jolla oli kokemusta Suomen paviljongin Kirnun luomisesta Shanghain maailmannäyttelyyn 2010.

Paviljongin suunnittelivat Tuuli ja Kivi Sotamaa, rakennusmateriaalina käytettiin puuta. Paviljonki kertoi Suomesta teemoina korkeatasoinen koulutus, puhdas vesi ja energia, logistiikka ja älykäs kaupunki. Expon Future Energy -teemaa mukaillen kattavana teemana oli Sharing Pure Energy. Kutsuvierastapahtumille rakennettiin oma tila paviljongin toiseen kerrokseen.

Maaleja, kalusteita, oppaita

Annikka Alanko kertoi, että yhteensä Suomen paviljongin toteutukseen osallistui 72 organisaatiota työsuorituksin, palveluin tai maksajina. Key partnereita olivat Isku Oyj, Tikkurila Oyj ja BusinessOulu. Exhibition Partnereita oli yhdeksän, Event klusteri –osallistujia kaksi, Event-partnereita kuusi.

BusinessOulun järjestämä konsertti osoittautui projektipäällikkö Riina Aikion mukaan menestykseksi.
Se keräsi kaikkien järjestäjien yllätykseksi noin 3000 henkeä Astanan kaupungintalon aukiolle.

Tikkurila vastasi Suomen osaston maalauksesta pintakäsittelyaineillaan. Isku suunnitteli VIP-loungen ja toimitti sen kalusteet. Isku & Tikkurila-loungeksi nimetyssä VIP-tilassa oli neuvottelutiloja, Finpro-tiimin työpisteet sekä tilaa tapahtumille.

BusinessOulun asiantuntijat Mukhtar Ismurzinov ja Nurlan Mankeyev työskentelivät Expon ajan Finpron apuna.

Klusterina osallistunut oppilaitosten konsortio, johon kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hämeen AMK, Lahden AMK, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, rakensi suomalaista ammattikoulutusta esittelevän seinän ja järjesti osastolle oppaiksi opiskelijoitaan, enimmäkseen Suomessa opiskelevia kazakkeja. Wall of Energyn toteutukseen osallistui Annikka Alangon mukaan kahdeksan organisaatiota.

Isku & Tikkurila-lounge Suomen paviljongin toisessa kerroksessa.

Imagon vahvistusta

Tikkurila Oyj:n viennin myyntipäällikkö Benita Grönlund vahvisti, että Expoon oli tärkeä osallistua.

Tikkurila oli näkyvästi mukana Suomen kansallispäivässä 20.6., puhujana Euroopan Energiapäivässä sekä Suomen globaalit koulutusratkaisut -seminaarissa. Benita Grönlund korosti myös yrityksen johdon osallistumisen merkitystä. Suomen kansallispäivän imagoa vahvisti korkean tason tapaaminen presidenttien Nursultan Nazarbajevin ja Sauli Niinistön kohdatessa.

Presidentit Nazarbajev ja Niinistö kohtasivat Suomen kansallispäivänä.

Isku Oyj lanseerasi Expossa innovatiiviset antimikrobiset ratkaisunsa. Mikrobeja hylkivät huonekalut soveltuvat hyvin sairaaloihin sekä julkisiin tiloihin kuten kouluihin ja kirjastoihin. Nämä molemmat segmentit eli koulutus ja terveys ovatkin Iskun tärkeimpiä Kazakstanissa, vahvisti Venäjän johtaja Natalia Salonen. Hän huomautti, että ne ovat myös paikallisen hallinnon kannalta merkittäviä kehityskohteita.

BusinessOulun kv-ohjelmapäällikkö Petri Karisen mukaan Astanan ystävyyskaupungissa Oulussa uskottiin Expon tarjoavan suomalaisille yrityksille erinomaisen mahdollisuuden edistää liiketoimintaa ja lisätä vientiään alueella. Oulu järjesti näyttelyssä kaksi tapahtumaa ja konsertin Northern Magic Show. Oulu Smart City Day -tapahtumassa tapasivat kaupunginjohtajat Päivi Laajala ja Asset Issekeshev. Oululaiset yritykset pääsivät esittelemään älykkäitä ratkaisujaan Smart Astana -kehitysprojektiin. Yhdessä Suomalaisen Energiaklubin kanssa järjestetyssä Finnish Energy Day -foorumissa allekirjoitettiin myös yhteistyösopimukset Suomalaisen Energiaklubin ja Astanan kaupungin energiayhtiön sekä Kazakstanin valtion alaisen energia-auditointiyhtiön välillä.

Astana Expo oli hyvin tärkeä myös järjestäjämaalle imagon nostamiseksi. Se toi maailmanlaajuista kiinnostusta ja Expo näkyi eri puolilla kaupunkia. Vaikka Astana kuuluu paikkoihin, missä asioilla on tapana järjestyä vaikeimman kautta, Annikka Alanko kehui, että Expo-alue ja sen infrastruktuuri oli suunniteltu hyvin.

Yhteistyötä jatkaen

Astana Expoon eniten panostaneille vuonna 1991 itsenäistynyt Kazakstan on tuttu toimintaympäristö. Tikkurilalla on kokemusta Kazakstanin markkinoista vuodesta 2006. Se on ensimmäinen länsimainen tuotantoyhtiön perustanut maaliyhtiö. Nykyisin sillä on useita väristudioita eri puolilla maata ja se on johtavia alan yrityksiä premium-luokan tuotteissa. Tikkurilan päätavoite oli esitellä kestäviä terveyden ja ympäristön kannalta turvallisia tuotteita. Benita Grönlundin mukaan he onnistuivat lisäämään nykyisten kumppanien kiinnostusta tuotteisiin, luomaan uutta kiinnostusta useissa eri maissa ja saivat runsaasti näkyvyyttä mediassa.

Oulu on perustanut Astanaan vuonna 2014 The Finnish Business Hubin vauhdittamaan maiden välistä yhteistyötä. Mukhtar Ismurzinov ja Nurlan Mankeyev ovat rakentaneet verkostoja ennen sitäkin, jo seitsemän vuoden ajan. Petri Karinen kertoi, että Expon aikana on aloitettu neuvotteluja kaupoista, mm. virtuaaliympäristön myynnistä ja koulusuunnittelumyynnissä.

Energiapuolella suunnittelufirma on aloittamassa yhteistyötä Astanan kaupungin energiayhtiön kanssa. Petri Karisen sanoin:

”Ihan ehdottomasti Expo on vauhdittanut korkealla tasolla meidän yritysnäkyvyyttä Kazakstanissa.”

Isku on toimittanut kuuden vuoden ajan kalusteita Kazakstaniin, joka on Venäjän jälkeen toiseksi tärkein vientimaa. Expon aikana Isku järjesti kaksi seminaaria, se kävi tuloksekkaita neuvotteluja sekä terveys- että opetusministeriöiden kanssa ja sai näkyvyyttä mediassa. Natalia Salonen kertoi, että Isku päätti avata toimiston Astanaan 2018, ja jatkoi, että vienti on vetänyt hyvin, mutta Expon jälkeen oli aika panostaa enemmän. Isku tekee aktiivisesti yhteistyötä myös oppilaitosten konsortion kanssa, joka on toiminut Kazakstanissa vuodesta 2012, järjestänyt mm. terveydenhuollon alan koulutusta.

Kazakstan on tyypillisesti maa, missä yhteistyö perustuu pitkäaikaiseen luottamukseen. Se vaatii paikallisten tapojen tuntemusta, eikä toimintaympäristö ole helppo, korruptio on yleistä. Transparency International luokittelee maan korruptiolistansa loppupäähän: 131/176.

Kaikille Astana Expoon osallistuneille suomalaisorganisaatioille ei luonnollisesti auennut tie tähtiin. Mutta laaja näkyvyys lisäsi kiinnostusta Suomeen yleisesti, Expo tarjosi mahdollisuuden uusien kontaktien ja verkostojen luomiseen. Yritysten aktiivisuudesta riippuu, kuinka paljon ne saavat aikaan Kazakstanissa.

Suomi ainoa pohjoismaa

Astana Expo 2017 –näyttelyyn osallistui edustajia 115:stä maasta. Suomi oli ainoa pohjoismaa. Sen naapureina samassa paviljongissa olivat Unkari, Iso-Britannia, Liettua ja Italia. Vierailijoiden kokonaismäärä oli melkein neljä miljoonaa, lähes kaksi kertaa yli odotusten.

Suomen paviljonkiin tutustui yli 300 000 vierailijaa, mikä ylitti alkuperäisen 200 000 kävijän tavoitteen, vaikka jonoja ei juuri muodostunutkaan kuten järjestäjämaa Kazakstanin omaan näyttävään mm. eri energiamuotoja tuulesta ja meren aalloista esitelleeseen paviljonkiin.

Annikka Alanko kuvaili Expon aikaa helteisessä Astanassa hektiseksi, odottamia käänteitä täynnä olleeksi, mutta silti palkitsevaksi kaikkien positiivisten kommenttien ja hyvien tulosten ansiosta. Suomen osasto sai kultamitalin alle 400 m2:n osastojen joukossa.

Omassa paviljongissa järjestettiin Expon aikana 27 kumppanitapahtumaa. Koko Expon alueella hulinaa oli jatkuvasti – kansallispäiviä, musiikkitapahtumia, seminaareja ja muita tapahtumia järjestettiin 35000.

Suomi on ollut monille Euroopan maille portti itään – Venäjälle. Nyt näyttää siltä, että se voi näyttää tietä ainakin pohjoismaille myös kehityshakuisen Kazakstanin kiinnostaville markkinoille.

Jaa artikkeli