Venäjän Aika kulttuuri

Kulttuurinen yhteistyö tauolla – ”Tässä menetetään paljon luontevaa kanssakäymistä”

Valtaosa suomalaisten ja venäläisten kulttuuriyhteistyöstä on tauolla. Vaikka keskeytykselle ei ollut vaihtoehtoja, paljon monipuolista yhteistyötä jää nyt pois.

Kulttuurinen yhteistyö on tauolla. Kahdenvälinen kulttuurifoorumi järjestettiin vuonna 2021 virtuaalisesti.
Kahdenvälinen kulttuurifoorumi toteutettiin vuonna 2021 virtuaalisesti. Tämän vuoden kulttuurifoorumin järjestelyt on keskeytetty. Kuva: Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi / Veronika Sameeva

– Olemme ilmoittaneet, että olemme keskeyttäneet kaiken yhteistyön Venäjän kanssa ja toivomme, että voimme palata asiaan, kun olosuhteet sen sallivat. Milloin se aika on, sitä emme osaa sanoa.

Näin sanoo Turun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen. Turku ei ole kannassaan yksin, mutta se oli ensimmäinen kuntakentän toimija, joka keskeytti yhteistyönsä Venäjän kanssa.

Turun kaupungilta päätös keskeytyksestä oli merkittävä. Turku ja Pietari ovat olleet ystävyyskaupunkeja vuodesta 1953 lähtien.

Ystävyyskaupunkisuhde Pietariin on ollut läheinen, ja yhteistyötä on tehty monilla tasoilla: kouluissa, korkeakouluissa, kulttuurityössä sekä ympäristöpuolella. Myös elinkeinoyhteistyötä on ollut, joskin sen määrä väheni huomattavasti jo Krimin valtauksen jälkeen vuonna 2014.

– Kestävän kehityksen tematiikassa Pietarin kaupunki on ollut varsin aktiivinen ja avoin. Olemme voineet käydä hyvin avoimesti keskustelua liittyen Itämeren tilaan ja esimerkiksi energian talteenottoon jätevedestä. Keskustelu on ollut hyvin käytännönläheistä, Akkanen sanoo.

Kulttuurinen yhteistyö on ollut tiivistä. Parin vuoden välein Turulla ja Pietarilla on omat tapahtumansa: vuorotellen Pietarin päivät Turussa ja Turun päivät Pietarissa. Koronapandemia siirsi Turussa järjestettäviä Pietarin päiviä kertaalleen, ja nyt tapahtuman järjestelyt on jälleen keskeytetty. Myös ensi vuonna koittavan juhlavuoden tapahtuma on Akkasen mukaan ”pyyhkiytynyt pois”.

– Kunnan perustehtävä on pitää huolta kuntalaisista, mutta me seuraamme myös maailmaa ja maailman tapahtumia. Vaikka ystävyyskaupunkisuhteet ovat ruohonjuuritason yhteistyötä, ne eivät ole täysin erillään kansainvälisestä politiikasta. Me pystymme selkeästi osoittamaan, että meidän mielestämme on tapahtunut jotakin sellaista, mitä emme hyväksy, ja osoitamme sen.

Turun kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen kertoo Turun ja Pietarin välisen ystävyyskaupunkisuhteen olleen tähän asti monipuolinen ja avoin.
Turun kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen kertoo Turun ja Pietarin välisen ystävyyskaupunkisuhteen olleen tähän asti monipuolinen ja avoin.

Kulttuurifoorumi on tarjonnut rajat ylittävää taiteen ja kulttuurin yhteistyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö keskeytti yhteistyönsä venäläisorganisaatioiden ja -viranomaisten kanssa helmikuun lopussa muiden valtiollisten organisaatioiden tapaan.

– Tietysti tässä menetetään luontevaa kanssakäymistä hyvin eri tasoilla, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro harmittelee.

Suomen ja Venäjän väliseen kulttuuriyhteistyöhön on kuulunut muun muassa kahdenvälinen kulttuurifoorumi, jota on toteutettu vuodesta 2000. Lummepuron mukaan nyt ollaan uuden edessä.

– Kulttuurifoorumi mahdollistaa säännöllisen vuorovaikutuksen niin kulttuurihallintojen kuin myös itse toimijoiden välillä. Yhteistyön piiriin on aina pyritty tuomaan myös uusia toimijoita eli avaamaan mahdollisuus myös niille, jotka aiemmin eivät ole tutustuneet venäläiseen kulttuuriin tai venäläisiin toimijoihin.

Kulttuurifoorumi on vuosittainen tapahtuma, jonka tarkoituksena on ollut mahdollistaa rajat ylittävä kulttuurinen yhteistyö. Se on myös pyritty järjestämään joka kerta eri kaupungeissa, jotta alueellinen kulttuuri pääsee esiin ja saa tunnettuutta.

Se on kahdenvälisen yhteistyön merkittävin tapahtuma. Suomi ja Venäjä ovat tehneet paljon alueellista yhteistyötä myös laajemmissa monenkeskisissä verkostoissa, kuten Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudessa sekä Barentsin euroarktisessa neuvostossa.

Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro on ollut mukana koordinoimassa vuorovuosin Suomessa ja Venäjällä järjestettävää kahdenvälistä kulttuurifoorumia.
Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro on ollut mukana koordinoimassa vuorovuosin Suomessa ja Venäjällä järjestettävää kahdenvälistä kulttuurifoorumia.

”Te ette ole toisen luokan kansalaisia”

Vaikka rajat ylittävän yhteistyön monet muodot jouduttiin sodan vuoksi keskeyttämään, Akkanen ja Lummepuro korostavat, ettei tarkoitus ole luoda eripuraa väestöryhmien välille.

– Myös venäläisiä saapuu Suomeen suurin joukoin. He ovat lähteneet pois jostakin, missä on huono olla, ja meidän pitäisi pystyä näyttämään, että täällä te ette ole toisen luokan kansalaisia, vaan me ymmärrämme, miksi te olette lähteneet, Akkanen sanoo ja jatkaa:

– Me olemme Suomessa eikä Suomi aktiivisesti kuulu sotaan. Täällä venäläiset ovat ihmisiä meidän joukossamme.

Myös kulttuurialalla ihmisten väliset suhteet ovat tärkeitä, ja Lummepuro toivoo, että tulevaisuus tarjoaa jossakin vaiheessa mahdollisuuden yhteistyöhön.

– On tärkeää nähdä ihmisten väliset yhteydet, vapaa taide ja kulttuuri, niiden tarjoamat voimavarat sekä uudistuminen, jota tapahtuu ihmisten välillä. Se on jatkossakin tärkeää, Lummepuro muistuttaa.

TEKSTI Maarit Krok

Lue lisää: Näkemyserot sodasta ovat ymmärrettäviä

Jaa artikkeli