Venäjän Aika yhteiskunta&talous

Koronapandemia runteli pahoin maailmantaloutta.

Venäjän talouskehitys seurasi pandemian aikana maailmantalouden trendejä. Ensi vuonna BKT:n kasvu palautuu pandemiaa edeltäneen keskiarvon tasolle nopean talouden toipumisen jälkeen.

Kulkutaudin ensimmäinen aalto johti monenlaisiin sulkutoimiin ja epävarmuuden kasvuun kaikkialla.

Vuonna 2020 koettiinkin ennennäkemätön globaaliin talouskasvun pysähtyminen. Monissa maissa tuotantolaitokset pysähtelivät ja turistit kaikkosivat kokonaan. Kun kauppa ei käynyt ja tuotantokoneistot yskivät, koko maailmantalous supistui kolme prosenttia. 

Monissa matkailusta ja muista palveluista riippuvaisissa talouksissa talouden alamäki oli merkittävästi tätä globaalia keskiarvoa suurempaa. Kun pahimmasta kriisistä päästiin yli, alkoi monin pakoin talouden nopea toipuminen. 

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvion mukaan maailmantalous kasvoikin vuonna 2021 liki kuusi prosenttia.

Keskimäärin pandemian aiheuttama monttu siis kurottiin umpeen jo viime vuoden aikana. Tämän nopean korjausliikkeen taustalla oli sekä sulkutoimien aikana patoutuneen kysynnän purkautuminen että valtioiden poikkeuksellisen suuret talouden tukipaketit.

Venäjän talouskehitys pandemian aikana noudatteli hyvinkin tarkkaan globaalia yleiskuvaa. Talous supistui vuonna 2020 lähes saman verran (-2,7 %) kuin maailmantalous keskimäärin.

Koska Venäjällä talouden sulkutoimet olivat melko rajallisia ja muun muassa ravintola- ja matkailupalvelualojen osuus taloudessa on kovin pieni, talous supistui selvästi vähemmän kuin monessa EU-maassa. Viime vuonna talous toipui Venäjälläkin nopeasti, ja kasvun ennakoidaan olleen lähellä viittä prosenttia. 

Venäjän taloudessa on ongelmia, mutta leipää toistaiseksi riittää. Leipäkoju Pietarissa.

Pandemiaa edeltänyt BKT:n ja työllisyyden taso saavutettiin jo kesällä 2021, ja loppuvuonna taloudessa alkoi jo näkyä merkkejä ylikuumenemisesta. Heikko satovuosi, kotimaisen kysynnän nopea kasvu ja globaalin talouden ongelmat nostivat kuluttajahintoja, ja vuoden lopulla Venäjän työttömyys laski jo historiallisen alhaiselle tasolle.

Tänä vuonna kasvunäkymät ovat luonnollisesti vaisummat. Talouden nopea toipuminen on takana, ja inflaation kiihtyminen viittaa talouden tuotantokapasiteetin ja työvoiman jo olevan täyskäytössä. Siksi ylimääräisillä valtion budjetista maksetuilla tukitoimilla tuskin voidaan ylläpitää nopeaa kasvuvauhtia.

Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu ja öljyntuotannon palautuminen pandemiaa edeltäneelle tasolle tukevat vielä tänä vuonna talouden ja kotitalouksien tulojen kasvua. Ellei jotain yllättävää tapahdu, ensi vuonna BKT:n kasvu palautuu kohti pandemiaa edeltäneiden vuosien (2009-2019) keskiarvoa – eli kohti 1,2 prosenttia. Maailmantalouden sen sijaan ennakoidaan jatkavan kohtuullisen ripeää kasvua lähivuodet. 

Venäjän osuus maailmantaloudesta siis supistuu jatkossakin. Lisäksi geopolitiikka on tuonut uusia uhkia Venäjän talouskehitykselle. Alkuvuonna 2022 nähtiin, kuinka jännitteiden kiristyminen vaikuttaa nopeasti muun muassa ruplan kurssiin ja pörssiosakkeiden hintoihin. 

Venäjän talouskasvu jää jälkeen maailmantalouden vauhdista.
LÄHDE: IMF/BOFIT

Vaikka Venäjän valtiontalous onkin erinomaisessa kunnossa, nykyiset ja mahdolliset tulevat pakotetoimet nostavat yritysten kustannuksia ja lisäävät epävarmuutta tulevasta. 

Epävarmuuden kasvu taas hidastaa uusia investointeja ja sitä kautta syö tulevan kasvun edellytyksiä entisestään. Venäjän talous näyttää vakaalta, mutta talouden moottorit käyvät huonosti. Ilman uutta polttoainetta eli uusia investointeja kasvun moottorit voivat pysähtyä kokonaan.

TEKSTI LAURA SOLANKO, VANHEMPI NEUVONANTAJA, BOFIT, SUOMEN PANKKI KUVA SVETLANA ALEKSEJEVA

Jaa artikkeli